مراسم تحلیف

مراسم تحلیف پذیرفته شدگان آزمون اختبار پنج شنبه 22/4/91 از ساعت 18 الی 20 در دانشگاه مفید قم برگزار میگردد.
*کارآموزان محترم جهت شرکت در مرسم تحلیف ظرف یک هفته از اعلام نتایج اختبار جهت تکمیل مدارک صدور پروانه وکالت و ارائه آن به کانون اقدام نمایند.
مدارک لازم جهت صدور پروانه وکالت پایه یک
۱ - اصل و کپی مصدق دانشنامه لیسانس
۲ - اصل و کپی مصدق شناسنامه
۳ - اصل و کپی مصدق کارت ملی
۴ - سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر وکالت
۵ - 6 قطعه عکس ۳×۴ و ۲ قطعه ۶×۴
۶ - کارت پایان خدمت یا معافیت و کپی مصدق آن
۷ - پروانه کارآموزی