مراسم تحلیف

مراسم تحلیف پذیرفته شدگان آزمون اختبار سه شنبه 10/2/92 از ساعت 17 در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار میگردد.
 
 
 
*کارآموزان محترم جهت شرکت در مراسم تحلیف جهت تکمیل مدارک صدور پروانه وکالت و ارائه آن به کانون وکلای قم، اقدام نمایند.
 
 
مدارک لازم جهت صدور پروانه وکالت پایه یک
 

۱ - اصل و کپی مصدق دانشنامه لیسانس
۲ - اصل و کپی مصدق شناسنامه 
۳ - اصل و کپی مصدق کارت ملی 
۴ - سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر وکالت 
۵ - 6 قطعه عکس ۳×۴ و ۲ قطعه ۶×۴ 
۶ - کارت پایان خدمت یا معافیت و کپی مصدق آن
۷ - پروانه کارآموزی

 

مکان برگزاری مراسم تحلیف به سال وتوس تغییر یافت.