مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 1/4/94

 

اهم مصوبات جلسه مورخ 1/4/1394

1- تنظیم نامه تبریک به مدیر کل دادگستری به مناسبت هفته قوه قضاییه 

2- تنظیم قرارداد پشتیبانی شبکه اتوماسیون کانون

3- پرداخت حق التدریس به اساتیدی که در جلسات سخنرانی مصوب کمیسیون آموزشی شرکت می کنند.

4- موافقت با نقل و انتقال مصوب کمیسیون نقل و انتقالات

5- تصمیم به برگزاری ضیافت افطاری با حضور مسئولین کانون و کلیه همکاران و طرح و بررسی مشکلات کانون وکلا

6- تقلیل ساعات حضور کارمندان کانون جهت بهره مندی حداکثری از فیوضات ماه مبارک رمضان

7- تعیین آقای تقی برهانی به عنوان عضو کمیسیون انتشارات