نمونه سوالات اختبار بهمن ۹۸

سوالات حقوق مدنی ( اختبار کارآموزان وکالت بهمن 1398) زمان : 90 دقیقه
( استفاده از کتاب بدون حاشیه مجاز است.)

به سوالات ذیل پاسخ دهید :
1-¬ خانمی 3 سال پیش به صورت توافقی با شوهرش طلاق گرفته است و مهریه¬اش را به شوهر بذل کرده است. این دو فرزند پسری دارند که توافق می¬کنند حضانت وی تا سن بلوغ با مادر باشد و این در رأی دادگاه قید می¬شود. با توجه به مواد قانونی به سوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید :
الف : آیا شوهر می¬تواند بعد از طلاق و قبل از بلوغ پسر، از توافق خود مبنی بر اعطای حق حضانت وی به مادر عدول کند؟
ب : هرگاه زن قبل از بلوغ پسر، شوهر دوم اختیار کند، آیا شوهر اول می¬تواند از دادگاه تقاضا کند که حضانت پسر به وی برگردد ؟

2-¬ شخص «ب» در سال 93 یک واحد آپارتمان را به شخص «ج» از طریق مبایعه¬نامه می¬فروشد و مبلغی از ثمن معامله بابت انتقال سند نگه داشته می¬شود و روزانه نیز مبلغ معینی بابت تأخیر در انتقال سند جریمه می¬گردد. صاحب سند که شخص «الف» است و به علت مشکلات مالی قادر به دریافت پایان¬کار و ارائه سند به خریداران واحدهای ملک مورد نظر از جمله شخص «ب» نشده و فعلاً هم در دسترس نمی¬باشد. مستدلاً توضیح دهید :
الف : آیا شخص «ج» می¬تواند جریمه تأخیر را از شخص «ب» مطالبه کند، در حالیکه عدم انتقال سند به دلیل مشکلات مالی «الف» بوده است ؟
ب : آیا شخص «ج» می¬تواند معامله را فسخ کند و تأثیرات آن چیست ؟
ج : آیا شخص «ج» می¬تواند شخص «ب» را به انتقال رسمی ملک ملزم کند؟

3- ¬ هرگاه در قرارداد بیع، ثمن معامله ده میلیون تومان باشد که این ده میلیون بلافاصله به فروشنده پرداخت می¬شود ولی مبیع بعد از انجام معامله و قبل از تسلیم به مشتری از بین برود، در حالیکه قیمت مبیع در بازار نه میلیون تومان باشد، حکم مسئله را مستدلاً در 3 فرض زیر مطرح کنید :
الف : مبیع بدون تقصیر و اهمال از سوی بایع تلف شده است.
ب : مبیع توسط بایع تلف می¬شود.
ج: مبیع توسط مشتری تلف می¬شود.

سوالات آزمون حقوق کیفری اختبار کانون وکلای دادگستری قم بهمن۹۸
به سوالات زیر مستدا عندالزوم مستند بهرقوانین و مقررات و آرای وحدت رویه پاسخ گویید)استفاده از کتب مجموعه قوانین آزاد است(
۱.شخصی اتومبیل خود را جهت صافکاری به نملیندگی تحویل می دهد. نمایندگی در سالن تعمیرگاه خود فاقد صافکار بوده ولی طی توافقی که با یک مغازه صافکلری در بیرون از محل نمایندگی داشته صافکاری را به وی واگذار می کرده است. در این راستا اتومبیل فوق به محل مغازه صافکار منتقل شده ودر کنار خیابان در محل مناسب پارک می شود. در این زمان کامیونی که از محل عبور می کرده کنترل خود را از دست داده و با اتومبیل تصادف کرده و خسارت زیادی به آن وارد می کند. طبق نظر کارشناس اداره راهنمایی و رانندگی ، راننده کامیون مقصر صد در صد شناخته می شود. مالک اتومبیل با این استدلال که اتومبیل را به نمایندگی تحویل داده و نمایندگی حق انتقال آن را بدون اذن و اطلاع وی به بیرون از محل نداشته اقدام به شکایت کیفری خیاتت در امانت علیه مدیر نمایندگی می نماید. حال بر فرض اینکه انتقال اتومبیل به محل مغازه صافکاری بدون اذن و اطلاع مالک اتومبیل باشد و شما وکیل مدیر نمایندگی باشید چه دفاعی از وی می نمایید؟
۲.اگر کسی مالی را در رهن قرار داده سپس همان مال را به دیگری بفروشد. با در نظر گرفتن فروض متصوره مختلف پاسخ دهید که آیا جرمی تحقق یافته است؟ در این صورت مجنی علیه که حق شکایت کیفری دارد کیست؟
۳. فرق "ضرورت" و "اضطرار" در حقوق کیفری چیست؟ آیا این دو از عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشند یا علل موجهه جرم؟
۴. به نظر شما ماهیت حقوق "دیه" چیست؟ و آثار کاربردی آن چه می باشد؟ همچنین بیان نمایید که اکنون با توجه به مقررات جزایی، رابطه دو مفهوم "مسئولیت کیفری " و "ضمان" چیست؟
۵.رابطه بین "اصل تفسیر مصیق به نفع متهم" و قاعده دراء چیست؟ با توجه به مقررات کیفری توضیح دهید.
سوالات آزمون آیین دادرسی مدنی اختبار کانون وکلای دادگستری قم بهمن۹۸
با استفاده از مجموعه قوانین مجاز است.زمان ۹۰ دقیقه
در جواب به سوالات لطفا مستند و استدلالی و خلاصه مرقوم فرمایید. استنباط از سوال جزیی از اختبار است.
۱.رای داوری صادر شده و محکوم علیه آن به شما مراجعه نموده و مدعی است که یکی از اسنادی که بر اساس آن داور او را محکوم کرده و موثر در میزان محکوم به است غیر اصیل)مجعول( است. اگر فرض بگیریم که ادعای موکل شما صحیح باشد حقوق احتمالی وی را چگونه و در چه مرجعی و با چه عنوان خواسته و استدلالی استیفا می نمایید؟
۲. بعد از تنظیم یک گزارس اصلاحی در دادگاه، یکی از طرفین دعوی، همان خواسته ای که منجر به تنظیم گزارش اصلاحی شده است را مجددا در دادگستری مطرح نموده و خوانده این دعوی به شما مراجعه می نماید. اگر به عنوان وکیل خوانده این وکالت را بپذیرد چگونه استدلال و دفاع می نمایید؟
۳. در دعوایی که شما وکیل خواهان هستید و به خواسته مطالبه مبلغ مشخصی موضوع قرارداد پیمانکاری است، خوانده در اولین جلسه رسیدگی با ارائه اصل و ترجمه مصدق یک رای قطعی از دادگاه خارجی که دقیقا در ارتباط با همین مبلغ و قرارداد پیمانکاری صادر شده و مستند به بند ۶ از ماده ۸۴ ق.ق.آ.د.م ایراد امر مختومه را مطرح می نماید.
شما در ادامه این دادرسی به عنوان وکیل خواهان چه اقدامی انجام می دهید؟
۴. شخصی به شما مراجعه می نماید و یک رای قطعی را ارائه می نماید که به موجب آن، محکوم علیه که یک نقاش معروف ایت مکلف گردیده که یک تابلو نقاشی را بر اساس قرارداد فی مابین در لابی هتل او بکشد. بعد از صدور اجرائیه، محکوم علیه حاضر به اجرای حکم و انجام تعهدش نیست. برای استفای حقوق محکوم له در این پرونده چه می کنید؟
۵.در یک پرونده طرفین دعوا توافق کرده اند که رای هیات سه نفره کارشناسی قطعی باشد و به آن اعتراض ننمایند، دادگاه نیز بر اساس نظریه این هیات، رای خود را صادر نموده است.
محکوم علیه که از حکم راضی نیست به شما مراجعه می نماید چگونه او را راهنمایی می نمایید.

سوالات آیین دادرسی کیفری ( اختبار کارآموزان وکالت بهمن 1398) زمان : 90 دقیقه
( استفاده از کتاب قانون مجاز نمی¬باشد.)

به سوالات ذیل پاسخ دهید :
1-¬ چه تعریفی از صلاحیت شخصی دارید؟ این صلاحیت از نوع صلاحیت ذاتی است یا محلی؟ چرا؟
شامل مرحله تحقیقات مقدماتی است یا مرحله دادرسی؟ (3 نمره)

2-¬ کدام یک از قراردادهای تأمین نظارت قضایی که درباره متهم صادر می¬شود از ناحیه متهم قابل اعتراض است؟ آیا قرار نظارت قضایی قابلیت تبدیل به قرار بازداشت موقت را دارد؟ (3 نمره)

3- ¬ پس از صدور دستور دادستان بر اخذ وجه التزام حاضر شدن متهم در مرجع قضایی مربوطه چه تأثیری بر دستور دادستان دارد و اقدامات بعدی چیست؟ (3 نمره)

4- از لحاظ صدور و آثار پس از صدور چه تفاوت¬هایی بین قرار ترک تعقیب و قرار منع تعقیب وجود دارد؟ (3 نمره)

5- سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به چه جرائمی را دارند؟ اگر نظامیان ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند رسیدگی به جرم آنان در کدام دادگاه به عمل می¬¬آید؟

6- در چه صورتی مقررات جزایی ایران نسبت به جرمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود قابلیت اجرا دارد؟ و نسبت به جرائم ارتکابی داخل یک هواپیمای خارجی حین پرواز در چه صورتی محاکم کیفری ایران صلاحیت رسیدگی دارند و در این مورد صلاحیت محلی با کدام دادگاه است؟ (3 نمره)

7- اگر بین محل وقوع عنصر مادی جرم و محل حصول نتیجه اختلاف باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ در جرم توهین به اشخاص با استفاده از تلفن همراه از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر دادگاه صالح کدام است؟ (3 نمره)

سوالات حقوق ثبت و امور حسبی آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری قم بهمن۹۸
استفاده از کتاب قانون بدون حاشیه نویسی دستی و چاپی مجاز است.زمان ۲ ساعت

لطفا به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱.قطعه زمین متعلق به خسرو که دارای سند مالکیت ششدانگ تحت پلاک ثبتی ۱۳ فرعی از یک اصلی واقع در بخش یک شهرستان تفرش و در محدوده ی قانونی و حریم همان شهر قرار دارد توسط وزارت راه و شهرسازی)مسکن و شهرسازی قبل( و از سوی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام گردیده و سند رسمی مالکیت آن نیز به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت خانه مذکور صادر گردیدا است. این زمین به یکی از شرکت های تعاونی مسکن واگذار و شرکت مذکور در این زمین اقدام به احداث چهار مجتمع اپارتمانی مسکونی کرده و پس از طی مراحل مختلف اعم از اخذ پروانه، پایان کار ، شناسنامه ساختمان و .... واحدهای احداثی را تفکیک و به اعضای تعاونی واگذار و سند ششدانگ هر آپارتمان نیز به نام اعضا به صورت رسمی انتقال یافته است. خسرو با طرح دعوا در محاکم ذیصلاح موفق به ابطال نظریه ی کمیسیون ماده ۱۲ شده و حکم قطعی نیز به سود وی صادر گردیده است. با فرض مسئله به سوالات ذیل پاسخ دهید.
اولا: آیا با ابطال نظریه فوق الذکر سند مالکیت خسرو که در ید وی می باشداعاده اعتبار یافته و معتبر تلقی می گردد یا خیر در هر صورت ضمن اجتناب از پاسخ بلی یا خیر تنها، حداقل در ۵ سطر موضوع را تبیین نمایید.
ثانیا: در صورت تعارض سند مالکیت خسرو با اسناد مالکین اعضا شرکت تعاونی مشخص فرمایید
الف: تشخیص اسناد معارض در صلاحیت ذاتی چه مرجعی است.
ب: منظور از جریان ثبتی که دادگاه در مقام تعارض اسناد به آن رسیدگی می کند، چیست؟

ج: آیا وکالت خسرو را با عنوان خواسته ابطال اسناد آپارتمان های احداثی و خلع ید و قلع و قمع بناهای احداثی در خور پذیرش می دانید یا خیر در هر دو صورت با استدلال کافی حداقل در ۵ سطر توضیح دهید.
د: اگر شما در مقام مشاور حقوقی اداره ثبت اسناد و املاک تفرش بودید و در هر صورتیکه آپارتمان های مورد نظر در مرحله تفکیک بوده و هنوز صورتمجلس تفکیکی تحدید حدود نشده و یا تحریر و تکمیل و امضا هم شده باشد ولی هنوز مستخرجه سند مالکیت تهیه نشده باشد چگونه متصدیان اداره ثبت اسناد و املاک تفرش را راهنمایی می کنید، نظر خود را مستندا و مستدلا بنویسید.
شایان ذکر است اسامی فرضی است و صرفا مسئله را در محدوده ی مقررات ثبتی و تکالیف مراجع ثبتی در کلیه ی قوانین و مقررات مصوب بررسی فرمایید.
۲. منظور از اسناد رسمی در حکم اسناد عادی و اسناد عادی در حکم اسناد رسمی چیست، حداکثر در ۷ سطر توضیح دهید.
۳. چهار مورد از معاملات معتبر درباره عین و منافع املاک ثبت شده و دارای سند مالکیت با اسناد عادی را نام برده و توضیح دهید.
۴. حداقل ۸ آثار ثبت اسناد را نام برده و به اختصار توضیح دهید.
۵.والدین ایرانی طفل ۸ ساله ای که ساکن استرالیا هستند در حادثه رانندگی هر دو فوت می کنند با این وصف، تعیین قیم و صدور قیم نامه برای طفل که در این حادثه رانندگی سالم مانده است توسط کدام مرجع و تحت چه شرایطی انجام خواهد شد؟ و از آنجا که قیم تعیین شده قصد فروش آپارتمان طفل را که در پایتخت استرالیا است دارد طی چه مرحله ای یا مراحلی با موافقت چه سخصی و یا اشخاصی لازم است.

سوالات حقوق تجارت ( اختبار کارآموزان وکالت بهمن 1398) زمان : 90 دقیقه
( استفاده از کتاب قانون بدون حاشیه مجاز است.)

به سوالات ذیل به طور خلاصه و مستدل پاسخ داده و از نوشتن مطالب اضافی و غیرمرتبط خودداری نمائید :

سوال اول-¬ شرکت سهامی خاص کارتن سازی پارس به موجب حکم دادگاه ورشکست می¬شود، امر ورشکستگی به اداره تصفیه تهران محول می¬شود، عملیات تصفیه شروع می¬شود در بین طلبکاران و هیأت غرمائی اشخاص ذیل وجو دارند:
1) حسن به نمایندگی از یک شرکت خارجی به اداره تصفیه مراجعه می¬کند و مدعی است که جنسی را به تاجر ورشکسته (شرکت کارتن سازی) فروخته و فقط بخشی از ثمن معامله را دریافت کرده است، با توجه به اینکه بخشی از جنس فروخته شده هنوز در گمرک بندرعباس موجود است تقاضای فسخ معامله را دارد. آیا ادعای حسن در اداره تصفیه پذیرفتنی است؟
2) «الف» به عنوان براتکش یک فقره برات به مبلغ یکصد میلیون تومان در وجه «ب» دارنده صادر می¬کند. برات صادره مورد قبول شرکت کارتن سازی قرار می¬گیرد. دارنده برات «ب» مدعی است با توجه به اینکه قبولی برات قبل از ورشکستگی شرکت مذکور بوده و قبل از صدور حکم ورشکستگی به استناد قرار تأمین خواسته، معادل وجه برات را از اموال تاجر ورشکسته تأمین و توقیف نموده است، لذا نبایستی در ردیف سایر غرماء قرار گیرد و حق تقدم دارد. در چنین حالتی آیا ادعای «ب» علیه اداره تصفیه صحیح است؟

سوال دوم- در اساسنامه شرکت سرمایه¬گذاری ملی ایران (سهامی عام) آمده است « کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است»، مدیر عامل شرکت سهامی مزبور جهت تعمیر قسمتی از خط تولید شرکت، مبادرت به خرید لوازم فنی از شرکت تضامنی البرز می¬نماید، و خود به تنهایی قرارداد خرید و فروش را امضا نموده و 40% از ثمن معامله به مبلغ یک میلیارد تومان را طی یک فقره برات در وجه فروشنده صادر می-نماید، برات مذکور پس از ظهرنویسی به نام حسن، مورد قبول شرکت با مسئولیت محدود (A) قرار می¬گیرد پس از مدتی، مدیر عامل شرکت با مسئولیت محدود (A) از ناحیه مجمع عمومی معزول و شرکت مذکور با این استدلال که چون مدیر عامل معزول، حق قبولی برات را نداشته است لذا تعهدی به پرداخت برات در سررسید ندارد در نتیجه برات قبول شده مواجه با واخواست می-گردد از طرفی دیگر شرکت تضامنی البرز برای وصل 60% از مابقی ثمن معامله به شرکت سرمایه¬گذاری ملی ایران مراجعه کرده لیکن شرکت اخیرالذکر از پرداخت مابقی ثمن معامله خودداری می¬نماید. پاسخ دهید:
الف )- دارنده برات واخواست شده چه اقدامات قانونی در جهت وصول برات می¬تواند انجام دهد؟ آیا شرکت با مسئولیت محدود در مقام قبول¬کننده برات مسئولیت دارد؟ آیا ایراد قبول کننده برات مبنی بر عدم پرداخت برات صحیح است؟
ب)- آیا شرکت تضامنی البرز قانوناً حق مراجعه جهت وصول مابقی ثمن معامله را از شرکت سرمایه¬گذاری ملی ایران دارد؟
ج)- وظیفه بازرس یا بازرسان شرکت سرمایه¬گذاری ملی ایران در ارتباط با قرارداد خرید و فروش فوق¬الذکر چیست؟
د)- آیا مدیر عامل و دیگر اعضا هیأت مدیره در قبال اشخاص ثالث و نیز شرکت سرمایه¬گذاری ایران مسئول می¬باشند؟

موضوع محتوا: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: