وکلای دعوت شده به کانون وکلا تیر 1400

لیست وکلای دعوت شده به کانون وکلا تیرماه 1400

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ مشاوره

 

1

مریم ولدان زوج

01/04/1400

2

علیرضا حامدی

02/04/1400

3

سوده افشاری

03/04/1400

4

محمد سلمانی نصرآبادی

05/04/1400

5

سید علی میرقاسمی

06/04/1400

6

داود خسروی بارور

07/04/1400

7

کیانوش میرزاقاسم خانی

08/04/1400

8

سید محمد حسینی پاک

09/04/1400

9

مجید جعفرقلی نژاد

10/04/1400

10

سحر اردیبهشتی

12/04/1400

11

علیرضا آقائی

13/04/1400

12

هارمیک سرکیسیان

14/04/1400

13

علیرضا حسینعلی

15/04/1400

14

زین العابدین نظامی

16/04/1400

15

حسین نیکی

17/04/1400

16

یاسمن سادات رضوی بصیر

19/04/1400

17

حسین کریمی

20/04/1400

18

حمید رضا مروتی

21/04/1400

19

محمد نبی پورسنجبد

22/04/1400

20

مهدی مغفرتی

23/04/1400

21

صفیه فرجی

24/04/1400

22

حسن اصفهانی

26/04/1400

23

محمد نجفی

27/04/1400

24

سید جعفر اسحاقی

28/04/1400

25

اکبر سلیمی

29/04/1400

26

محمد مهدی مددی نودهی

31/04/1400

 

                           

 

موضوع محتوا: