ابراهیم عبدی پورفرد

نام: 
ابراهیم
نام خانوادگی: 
عبدی پورفرد
نوع عضویت: 
وکیل پایه یک دادگستری
آدرس محل کار: 
قم-ابتدای بلوارامین-خ مفتح-نبش کوچه ششم-ط دوم
تلفن: 
025-32932048