انسی سادات عظیمی نصرآباد

نام: 
انسی سادات
نام خانوادگی: 
عظیمی نصرآباد
نوع عضویت: 
وکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه: 
1170
محل اشتغال: 
قم
آدرس محل کار: 
قم-نیروگاه-خ توحید-ک12-پ2-ط دوم-دفتروکالت
تلفن: 
025-38834937
تلفن همراه: 
09122533218