محمد فرخی هودر

نام: 
محمد
نام خانوادگی: 
فرخی هودر
نوع عضویت: 
وکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه: 
1213
محل اشتغال: 
قم
تلفن همراه: 
09121712517
توضیحات: 

پروانه خود را تودیع کرده اند.