نازنین زهبری

نام: 
نازنین
نام خانوادگی: 
زهبری
نوع عضویت: 
وکیل پایه یک دادگستری
محل اشتغال: 
جعفريه
آدرس محل کار: 
جعفریه-خیابان شهید مطهری-جنب فروشگاه اعتماد
تلفن همراه: 
09128884170